Η συνεργασία της Greatives Web, η οποία ανέλαβε το Web Development με την 2nd Floor Garden, σχεδιαστής του έργου, αποτέλεσε μία υψηλών απαιτήσεων πρόκληση.

Η υλοποίηση επανασχεδιασμού της προηγούμενης Ιστοσελίδας της Ελληνικής Επιτροπής Κινηματογράφου απαίτησε από την Greatives Web εξειδικευμένες και προωθημένες τεχνικές ανάπτυξης, καθώς Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ε.Ε.Κ.) έχει ως στόχο της την προβολή και ανάπτυξη της Ελλάδας ως κινηματογραφικού προορισμού διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιήθηκε η προσαρμοσμένη ανάπτυξη, η πολύπλοκη αλλά όχι λαβυρινθώδης λειτουργικότητα, οι προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εντοπισμού περιεχομένου και οι απολύτως παραμετροποιημένοι ρόλοι για καταχωρίσεις δεδομένων και επεξεργασίας διεπαφών.

Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορά στις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι επαγγελματίες μπορούν να προσθέσουν την εταιρεία τους online, είτε ως εταιρείες
παραγωγών, είτε ως μεμονωμένες εταιρείες – με αποκλειστικές σελίδες. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα προηγμένης ταξινόμησης για τις εταιρείες παραγωγών με ταυτόχρονη αναζήτηση εταιρειών και επαγγελματιών ανά περιοχή.

Ιδιαίτερη μνεία έχει γίνει για τις ελληνικές παραγωγές με χρήση προηγμένων φίλτρων αναζήτησης και ταξινόμησης με κατηγορικά κριτήρια και προώθηση τοποθεσιών
σχετιζόμενων με την τοπογεωγραφία της κινηματογραφικής παραγωγής.

Αυτόν τον στόχο, εξάλλου, εξυπηρετεί και η προσθήκη επιλεγμένων εικόνων από επαληθευμένους χρήστες, την προβολή και ανάδειξη τοποθεσιών –οροσήμων στην ελληνική επικράτεια, με τεχνολογίες προηγμένης αναζήτησης και ταξινόμησης περιεχομένου.

Η Ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Κινηματογράφου, τέλος, ενσωματώνει την τεχνολογία MailChimp, ενώ είναι πολύγλωσση (Ελληνικά, Αγγλικά) και διαθέτει περιεχόμενο ροής Ειδήσεων.