Η Greatives Web ανέλαβε την ανάπτυξη του Ιστοτόπου του Dragon’s Heart Institute. Το όραμα μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν απόλυτα λειτουργικό, γρήγορο και σωστά δομημένο Ιστότοπο που να παρουσιάζει όλες τις εκφάνσεις των δράσεων του Dragon’s Heart Institute.

Με αυτό ως γνώμονα χρησιμοποιήσαμε Scalable Vector Graphics (SVG) που είναι μια μορφή διανυσματικής εικόνας που βασίζεται σε XML για τον καθορισμό δισδιάστατων γραφικών, με υποστήριξη για πλήρη διαδραστικότητα και κινούμενα σχέδια. Ακόμη, ενσωματώσαμε κατάλληλα προσαρμοσμένο ρυθμιστικό βίντεο στην Αρχική Σελίδα, ενώ αναπτύξαμε και έντυπα παρουσίασης και εγγραφής για παρακολούθηση προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Dragon’s Heart Institute, όπως το πρόγραμμα Spread and Scale Academy και Climb με τις αντίστοιχες φόρμες αίτησης.

Αξιοσημείωτη είναι και η λειτουργική ενσωμάτωση στον Ιστότοπο του Dragon’s Heart Institute της ψηφιακής τεχνολογίας Ajax, η οποία επιτρέπει απόλυτα ομαλές μεταβάσεις σε εικόνες και σελίδες του Ιστότοπου. Η ομάδα της Greatives Web δημιούργησε και σελίδα συνδρομής χρηστών με πρόσβαση σε πόρους, ενώ εφοδίασε τον Ιστότοπο με όλη την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή ώστε να λειτουργεί άψογα σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον.

H Greatives Web παρουσιάζει ένα ακόμη ψηφιακά άρτιο αποτέλεσμα που υλοποίησε σε άψογη συνεργασία με την Luna 9 Design Agency για να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του Dragon’s Heart Institute που έχει ως στόχο του την σφυρηλάτηση μελλοντικών ηγετών και ομάδων του σήμερα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία πραγματική επανάσταση στον χώρο της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.