Η Ιστοσελίδα της ANYbotics αποτελεί άριστο δείγμα εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες της ANYbotics, της Greatives Web και της Distylerie.

Η Greatives Web υλοποίησε το Web Development (code & development) βασισμένο στο πλαίσιο της και κωδικοποιημένο με βάση τα τελευταία πρότυπα του WordPress. Προσθέσαμε την απαιτούμενη προσαρμοσμένη λειτουργικότητα και εργαστήκαμε με αυστηρό χρονοδιάγραμμα 30 ημερών.

Το πλαίσιο συνεργασίας που συναποφασίσαμε με την ANYbotics περιλάμβανε την υλοποίηση μια υπερσύγχρονης εφαρμογής με βάση έναν ακριβή και ευέλικτο σχεδιασμό οθόνης για όλες τις σελίδες και για όλες τις επιφάνειες εργασίας.

Εργαστήκαμε από κοινού ώστε να επανασχεδιάσουμε την εταιρική ταυτότητα της ANYbotics και να της προσδώσουμε νέο οπτικό σχεδιασμό, μια νέα δομή και ενημερωμένα περιεχόμενα.

Συνακόλουθα η Greatives Web εφάρμοσε τεχνολογίες αιχμής στο Web Development όπως τις εξελιγμένες τεχνικές AJAX, οι οποίες συνιστούν μια ισχυρή μέθοδο ανταλλαγής δεδομένων με ένα διακομιστή και την ενημέρωση τμημάτων μιας ιστοσελίδας χωρίς να φορτώνεται ξανά ολόκληρη η σελίδα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για διαδραστικές τοποθεσίες, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν πληροφορίες στους χρήστες χωρίς να απογοητεύουν σε χρόνους φόρτωσης.

Βελτιώσαμε την αίσθηση της ιστοσελίδας με δημιουργική πλοήγηση χρησιμοποιώντας Advanced tabs σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας.

Με την ίδια φιλοσοφία αξιοποιήσαμε κάθε τεχνολογία αιχμής αναζητώντας τον καταλληλότερο τρόπο για να παρουσιάσουμε την ANYbotics, μια εταιρεία παγκόσμιας ακτινοβολίας.