Νέο Έργο

Απομακρυσμένη Εργασία & Εικονικές Ομάδες

Απομακρυσμένη Εργασία & Εικονικές Ομάδες - Greatives Web

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει απελευθερώσει τους ανθρώπους από τον παραδοσιακό χώρο εργασίας και την συμβατική εργάσιμη ημέρα γεγονός που γιγαντώνει την Απομακρυσμένη Εργασία & Εικονικές Ομάδες.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η απομακρυσμένη εργασία θα περιοριζόταν σε ρόλους όπως η κειμενική συγγραφή ή η δημοσιογραφία. Αυτά απαιτούσαν περιορισμένη επικοινωνία με τον πελάτη και δεν βασίζονταν στο παραδοσιακό γραφείο. Η πλειονότητα των θέσεων εργασίας απαιτούσε από τους υπαλλήλους να ολοκληρώσουν τη φυσική γραφειοκρατία και να συμμετέχουν σε προσωπικές συναντήσεις με πελάτες ή συναδέλφους.

Η ανάπτυξη του cloud, των φορητών υπολογιστών και των smartphones σημαίνει ότι απ’ οπουδήποτε ένας υπάλληλος μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, μπορεί να είναι ο κύριος χώρος εργασίας του. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με τη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης, ενώ τα έγγραφα μπορούν να διαμοιράζονται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο. Η εικονική ομάδα ή η απομακρυσμένη ομάδα, είναι μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για κοινά έργα και στόχους μέσω ηλεκτρονικών- ψηφιακών επικοινωνιών για την Απομακρυσμένη Εργασία & Εικονικές Ομάδες.

Τα οφέλη της Απομακρυσμένης Εργασίας

Ευέλικτη Εργασία δίχως όρια

Μπορείτε να έχετε 12 ώρες διαφορά με τον ιδανικό σας συνεργάτη. Αλλά αν είστε μέλος μιας παγκόσμιας εικονικής ομάδας, τίποτα δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Επιπλέον, οι άνθρωποι που μπορούν να έχουν τον έλεγχο του χρόνου τους γίνονται πιο αυτάρκεις και αποδοτικοί. Τα μέλη της εικονικής ομάδας είναι γενικά πιο ευέλικτα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέλη μιας ομάδας. Στις εικονικές ομάδες, κάθε απομακρυσμένος εργαζόμενος έχει την ελευθερία να επιλέξει οποιονδήποτε χώρο ή τόπο πρόκειται να εργαστεί.

Ελαχιστοποίηση ταξιδιωτικών εξόδων

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία, είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους ταξιδιού. Η ύπαρξη σωστά δομημένης και εξοπλισμένης εικονικής ομάδας μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει την ανάγκη του προσωπικού να ταξιδεύει.
Οι πτήσεις, τα δρομολόγια με τρένο και η διατροφή μπορούν να κλιμακωθούν γρήγορα, ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια έχοντας μια υποδομή που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας σας να εργάζονται από το σπίτι ή μειώνει την ανάγκη μετακίνησης μεταξύ γραφείων, μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο για την τελικό εταιρικό απολογισμό.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα

Η μεγιστοποιημένη παραγωγικότητα κατατάσσεται επίσης ψηλά στον κατάλογο των πλεονεκτημάτων. Με μια τάση να καταγράφει περισσότερες ώρες και να επικεντρώνεται περισσότερο, μια καλά αυτοδιαχειριζόμενη εικονική ομάδα, μπορεί συχνά να ξεπεράσει τους συναδέλφους που βασίζονται στο γραφείο όταν πρόκειται να κάνει πράγματα.
Βοηθά, επίσης, το μεγάλο εύρος του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για να λειτουργούν οι εικονικές ομάδες. Αυτό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα λόγω της εγγενούς καλλιέργειας της διαχείρισης του έργου και της κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων.
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ έχει διαπιστώσει ότι το 73% των εργαζομένων αποκάλυψε ότι κατέβαλαν περισσότερη προσπάθεια, όταν εργάζονταν απομακρυσμένα. Αυτό βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης των εργαζομένων και προσδίδει τεράστια αξία στους εργοδότες.

Οι εικονικές ομάδες εξοικονομούν κόστος

Η εξοικονόμηση κόστους αφορά στην μίσθωση γραφείου, αγορά προμηθειών, χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν πολλές παγκόσμιες εταιρείες, όπου χτίζονται εικονικές ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, τα οφέλη μπορεί να διαφέρουν. Αν η εταιρεία δημιουργήσει μια μεγάλη εικονική ομάδα από όλη την Ευρώπη, καταλήγει και πάλι σε οικονομικότερη απόδοση. Ενώ ταυτόχρονα βοηθά και στην περικοπή του χρόνου μετακίνησης από και προς την εργασία. Φανταστείτε ότι είστε εργοδότης που έχει 20 υπαλλήλους. Αν ο καθένας ξοδεύει τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα στο δρόμο, χάνετε εκατοντάδες ώρες.

Ενισχυμένη επικοινωνία με συναδέλφους

Η σαφής και άμεση επικοινωνία είναι η πιο σημαντική πτυχή της λειτουργίας μιας εικονικής ομάδας. Οι ρόλοι, τα σχέδια και οι προσδοκίες πρέπει να καθοριστούν με εξαιρετική σαφήνεια. Πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η ομάδα σας ξέρει τι κάνει, ειδικά όταν δεν μπορείτε να την δείτε. Αν και τα μέλη της εικονικής ομάδας μπορούν να συμμετέχουν σε μια πιο αδρανή μορφή επικοινωνίας στο χώρο εργασίας, στην πραγματικότητα επικοινωνούν περισσότερο.
Η συχνή (και υψηλής ποιότητας) επικοινωνία είναι απαραίτητη για να λειτουργούν οι εικονικές ομάδες. Και ενώ το πλαίσιο επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χώρο εργασίας κατατάσσεται ως το λιγότερο οικείο, τα εργαλεία που διατίθενται σε εικονικές ομάδες όπως το Skype και οι ομάδες της Microsoft προσφέρουν μια πιο άτυπη, φιλική και οικεία πλατφόρμα.

Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής & αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία

Ως αποτέλεσμα του να έχουν περισσότερο χρόνο και να είναι σε θέση να καθορίζουν τη δική τους εργάσιμη ημέρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να περάσουν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους. Ακόμη μπορούν να ασκηθούν ή να αφιερώσουν χρόνο σε ένα παράπλευρο έργο που οδηγεί σε βελτιώσεις της υγείας τους, στη συναισθηματική τους ευεξία και στην διαχείριση του άγχους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία τους. Ενώ διαθέτουν ευεξία που σχετίζεται με την εργασία και συνολικά είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους, ανεξαρτήτως μεγέθους.


Συγκρότηση απομακρυσμένης ομάδας

Ο απομακρυσμένος εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει ισχυρό αυτο- κίνητρο, να είναι πειθαρχημένος και ικανός να διαχειρίζεται το χρόνο του. Πρέπει επίσης να είναι ευτυχής να εργάζεται ανεξάρτητα, χωρίς την κοινωνική αλληλεπίδραση που προέρχεται από ένα παραδοσιακό γραφείο και αυτές είναι ζωτικής σημασίας ιδιότητες για να προσεχθούν κατά την πρόσληψη του.

Όταν οικοδομείτε μια απομακρυσμένη ομάδα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε τους υφιστάμενους υπαλλήλους που είναι κατάλληλοι για το ρόλο. Αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην συγκρότηση μιας απομακρυσμένης ομάδας. Μια απομακρυσμένη ομάδα που θα αποδειχθεί ότι εργάζεται σκληρά και είναι πιστή στον εργοδότη της είναι μια ασφαλής και σταθερή επιλογή.


Αντί Επιλόγου

Σε ένα εργατικό δυναμικό που βασίζεται στην τεχνολογία, η Απομακρυσμένη Εργασία & Εικονικές Ομάδες αποτελούν ένα φυσικό βήμα προς το μέλλον της εργασίας. Οι εικονικές και απομακρυσμένες ομάδες μπορούν να είναι επιτυχείς, εάν δημιουργηθούν οι σωστές τεχνολογικές και συνεργατικές υποδομές. Ενώ τα οφέλη από την οικοδόμηση μιας απομακρυσμένης ομάδας είναι πολλά, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις. Έτσι θα πετύχουμε να τις αντιμετωπίσουμε προληπτικά για να λειτουργήσουν ευεργετικά για την επιχείρησή μας.