Μία ακόμη εκπληκτική συνεργασία της Greatives Web με την Distylerie – μετά την υλοποίηση της Ιστοσελίδας της ANYbotics – επισφραγίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο το κοινό ψηφιακό μας όραμα για την Viven GmbH, μία εταιρεία παραγωγής βίντεο.

Αυτό το έργο αποτελεί μια άρτια υλοποίηση επανασχεδιασμού ενός προηγούμενου commercial WordPress θέματος σε ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο και ειδικά σχεδιασμένο WP Theme, το οποίο διακρίνεται για την ψηφιακή του ευελιξία και την ιδεώδη προσαρμοστικότητα του για την προβολή της VIVEN GmbH.

Viven GmbH - Ανάπτυξη ιστοσελίδας από Greatives Web
Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η Greatives Web πέτυχε μέσα από μία σειρά παρεμβάσεων σε επίπεδο Web Development, να εξασφαλίσει άριστη ανταποκρισιμότητα στην Ιστοσελίδα της VIVEN. Η Ιστοσελίδα διαθέτει εξαιρετικά γρήγορο και ακριβή Intro Loader και μεταβάσεις σελίδων AJAX.

Ακόμη, διακρίνεται για το εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη interface, καθώς ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται αυτόματα στην αναπαραγωγή video. Ανάμεσα στα άλλα, η φόρμα επικοινωνίας ξεδιπλώνεται σε βήματα κάνοντας την αλληλεπίδραση με τον χρήστη εξαιρετικά εύκολη, ενώ έχουν ενσωματωθεί τεχνολογικά εργαλεία όπως το MailChimp και το HubSpot.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιστοσελίδα είναι πολύγλωσση και διαθέτει την δυνατότητα ψηφιακής εναλλαγής ανάμεσα σε τρεις γλώσσες.