Η ENVIZAGE ανοίγει νέους ορίζοντες στον μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτρέποντας στις εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους μέσω διαφοροποιημένων ψηφιακών εμπειριών που υποστηρίζονται από το API (Application Programming Interface) τους.

Το API (Application Programming Interface) της ENVIZAGE αποτελεί έναν ψηφιακό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει σε δύο στοιχεία λογισμικού να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα σύνολο ορισμών και πρωτοκόλλων, καθώς και αιτημάτων και απαντήσεων.

Η Greatives Web σχεδίασε και υλοποίησε την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας με απόλυτη προσήλωση στην ταχύτητα, την σταθερότητα και την διαλειτουργική επάρκειά της.

Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιήσαμε στο έπακρο την ψηφιακή τεχνική της ομαλής αποκοπής εικόνων καθώς και την χρήση κινούμενων γραφικών στοιχείων. Ακόμη ενσωματώσαμε AJAX τεχνική στην σελίδα των λύσεων, το οποίο παρέχει μία απόλυτα διαδραστική δυνατότητα άμεσης απόκρισης στις αναζητήσεις των χρηστών που βελτιώνει αισθητά την εμπειρία χρήσης.

Η μελέτη περιπτώσεων οργανώθηκε με τρόπο λειτουργικά άρτια ώστε να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότητες που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές προοπτικές που προσφέρει η ENVIZAGE, μέσω πραγματικών διαφοροποιημένων σεναρίων.

Εμπλουτίστηκε με μορφικές φόρμες για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ενώ αναπτύχθηκε στη σελίδα των Insights μία πλήρως παραμετροποιημένη ανάπτυξη ιστολογικού περιεχομένου, για την βαθιά και ακριβή κατανόηση σύνθετων και εξειδικευμένων οικονομικών όρων από τους χρήστες.

Η σελίδα με τις προσφερόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες παρέχει σαφείς, ευανάγνωστες και κατατοπιστικές πληροφορίες στους επίδοξους συνεργάτες της ENVIZAGE, ενώ το πεδίο Σχετικά με εμάς παρουσιάζει με εξαιρετική σαφήνεια το οργανόγραμμα της Εταιρείας.

Αξιοσημείωτος σταθμός στο ταξίδι μας για την ψηφιακή Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας της ENVIZAGE, υπήρξε η υπέροχη συνεργασία με την Luna 9 Design Agency. Μία συνεργασία που διεύρυνε τους ορίζοντες μας και μας απέδειξε πως το κοινό μας όραμα για την ENVIZAGE μπορεί να της προσδώσει μεγαλύτερη αξία μέσω ενός καινοτόμου και αξιόπιστου ψηφιακού αποτελέσματος.